درخانه برادر

1397-11-3-امروز کتاب «درخانه برادر» نوشته جناب دکتر آرش نصر اصفهانی را خریدم.
کتابی پژوهشی در حوزه ی مهاجرین و داستان زندگی آنها در ایران که براساس رساله ی دکتری ایشان به عنوان «طرد اجتماعی» نوشته شده است که از خوش شانسی فردا 4 بهمن 1394 هم سومین سالروز دفاع از رساله شان می باشد.
از آغاز تحقیق میدانی، این سرفرازی را داشتم که در انجام این پژوهش و رساله کمک کنم که جناب اصفهانی هم با بزرگواری در دیباچه کتاب یاد نموده اند. امیدوارم بتوانم کتاب را در این دو سه روز بخوانم، این کتاب داستان زندگی من و بسیاری از پناهجویان در ایران است و هرکدام از ما واژه به واژه ی این کتاب را به اندازه ی یک عمر زندگی کرده ایم.
از همان آغاز همکاری در این پژوهش «آرش» را انسانی هوشمند، دلیر و دقیق یافتم که برای رسیدن به عمق حقایق از هیچ کوششی فروگذار نمی کند و هدف بزرگترش از انجام این پژوهش آگاهی بخشی و کاستن از دشواری های زندگی مهاجرین در ایران است.
بایسته است محافل و انجمن های علمی و ادبی و… مهاجرین قدر این کار ارزشمند را دانسته و برای آن برنامه های ویژه ای ترتیب دهند تا هم صدای پژوهشگر و کتاب به گوش سياست گذاران این حوزه برسد و هم پشتیبانی خود را از چنین اثر ارزشمندی نشان دهند برای پیوستگی و انجام چنین کارهای تاثیرگذاری.
پ. ن: نگاره ها هم برای جلسه دفاع از رساله جناب دکتر اصفهانی در تاریخ 4 بهمن 1394 می باشد.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students