نادر موسوی

 

زمانی که دانش‌آموز صنف 9 بود، رویای تأسیس یک مکتب برای کودکان محروم مهاجر را در ایران در سر می‌‌پروراند. نادر می‌‌خواست سختی‌‌ها، تحقیرها و توهین‌‌هایی را که خودش تحمل کرده بود، دیگر کودکان مهاجر کم‌تر تحمل کنند. زمانی که نادر در مراحل پایانی مقطع لیسانس قرار داشت، موج دوم مهاجرت شدت گرفته بود و جذب‌نشدن کودکان مهاجر به یک معضل بزرگی برای مهاجران تبدیل شده بود: «برای تأسیس مدرسه به پول نیاز داشتیم. دولت کمک نمی‌‌کرد و باید همه امکانات لازم را خودمان فراهم می‌‌کردیم. چون درس‌خوانده بودیم، مهاجران از ما توقع داشتند.»

 

 

ادامه مطلب
نادر موسوی

عضوی  از همکاران با باشید!

تیم ما

روزنامه ها

روزنامه ها

مصاحبه ها

ادامه مطلب