دختران کلاس یکمی

دختران کلاس یکمی- نویسنده نادر موسوی- 28-07-1398

امسال نزدیک 70 نفر دانش آموز کلاس یکمی داریم که شوربختانه هیچکدام آموزش های پیش دبستانی را نگذرانده اند. نرفتن این بچه ها به کلاسهای مهد کودک و پیش دبستانی باعث می شود که از آمدن به مدرسه و کلاس ترس داشته باشند و دیرتر سازگار شوند و مدارس دولتی هم به همین خاطر به سختی نام نویسی شان کنند.
گذراندن دوره های مهد و پیش دبستانی تاثیر بسیار سازنده و پررنگی در شکوفایی استعداد و توانایی های کودکان و آماده سازی آنان برای ورود به مدرسه و آموزش دارد، موضوع بسیار مهمی که اهمیت آن را هنوز بسیاری از خانواده ها درک نکرده اند و یا به خاطر هزینه های زیاد نمی توانند بچه هایشان را در این کلاسها بگذارند.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students