دختران آفتاب

دختران آفتاب

دختران آفتاب- نویسنده نادر موسوی
1397-8-12

مریم و زهرا کلاس سوم هستند. دخترانی شاد و درسخوان و هنرمند با نقاشی و نوشتار خوب. هردوی شان از کلاس یکم همینجا بودند. بیشتر وقتها باهم می بینم شان. زنگ شادی شان بود که از دفتر آمدم بیرون. دیدم دست به گردن هم دارند قش قش می خندند. گفتم بایستید اینجا که یک نگاره از خنده های تان بگیرم. ایستادند و خنده های شان ماندگار شد.

دوستی تان پایدار و شادی تان بیش باد دختران آفتاب!

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط