خندوانه

برنامه تلویزیونی

خندوانه- نویسنده نادر موسوی
1394-5-2- سالن انتظار استودیو خندوانه

روز جمعه دوستان عزیزم محمدسرور رجایی و عارف جعفری مهمان ویژه برنامه خندوانه بودند. من و قریب 80 نفر از هموطنان دیگر هم آنها را همراهی می کردیم. برنامه پرشوری ضبط شد. آقای رجایی صحبتهای خیلی خوبی کردند و عارف عزیز هم آهنگ زیبایی با لهجه ی هزارگی خواندند. گروه پاییز طلایی که از هموطنان هراتی بودند و برای اولین بار می دیدمشان یک آهنگ از مرحوم احمدظاهر را زنده اجرا کردند. آقای رامبد جوان مجری پر انرژی و توانمند برنامه هم تلاش زیادی می کردند تا کار خوب و متفاوتی شود و صحبتهای بسیار زیبا و همدلانه ای با بچه ها داشتند که باعث شد بچه ها نهایت همکاری را بکنند. مخصوصاً در بخشهایی از تمرین برنامه که برخی کلمات را با زبان افغانی می گفتند خیلی جالب بود.
قسمت خیلی خوب برنامه هم صحبتهای «جناب خان» بود و عصای یادگاری اش که همه را به گریه انداخت و البته بعدش با آهنگهای شاد بندری اش مرا به شهر کودکی هایم بندرعباس برد و ریتم آهنگ آنقدر پرشور و تند بود که همه خود را به زور نگه داشته بودند تا بندری نروند!
متاسفانه اجازه عکاسی نمی دادند اگرچه در آخر برنامه چند تا عکس با آقای رامبد جوان انداختیم که با دوربین عکاس برنامه بود.
راستی عکاس این عکس هم خانم محبوبه ی محمدی بودند، همکار بسیار خوب مجله و مدرسه که نامشان از قید قلم باقی مانده بود، فقط چریکی مثل خانم محمدی می توانستند در آن شرایط ممنوعه قاچاقی عکس بندازند!
ضبط برنامه از ساعت حدود 3 شروع و تا قریب ساعت ده شب طول کشید.
خودم که از بس دست زده و به زور خندیده بودم دستهایم درد داشتند و تا صبح در خواب هم می خندیدم!
این عکس را هم در زمان استراحت برنامه و در فرصتی که مسؤولین بیرون رفته بودند انداختیم وگرنه همینجا هم اجازه ی عکاسی نمی دادند. 

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students