جشن چهارشنبه سوری و آتش پری و کچالو پزان (سیب زمینی)

 

چند نگاره از مراسم چهارشنبه سوری سال تحصیلی 97-98
جشن چهارشنبه سوری و آتش پری و کچالو پزان (سیب زمینی)

واپسین روز آموزشی بچه ها در اسفند ماه سال نود و هفت، دانش آموزان را به بوستان نزدیک مدرسه بردیم و به تعداد بچه ها کچالو گرفتیم و آتشی کوچک در استامبولی ها برافروخته و کچالوها را درون آن ها چال کردیم.

کچالو (سیب زمینی)

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط