جشن نام نویسی

1397-12-25- امروز هم سه نفر از دانش آموزان کلاس اولی جشن نام نویسی داشتند: حمید و احمدقسیم و محمد فهیم.
تا پیش از نوروز بچه های کلاس اولی همه ی حروف الفبا را می خوانند و می توانند نام خودشان را بنویسند.
جشن «نوشتن نام» یکی از جشن ها و روزهایی به یادماندنی برای دانش آموزان و آموزگارشان است. جشنی که نخستین گام برای به کارگیری دانش و آموخته های بچه ها است.
چند هفته پیش جشنی هم برای خودم گرفته بودند چون آن روز همه ی حروف نامم را (نادر) خوانده بودند.
نام هاي تان جاویدان و بلند بادا بچه های دوست داشتنی. ♥️ ♥️

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط