جشن غذا

جشن غذا- نویسنده نادر موسوی

10 اسفند 1391

هر کدام از بچه ها یک غذا درست کرده و در روز جشن با خود آورده بودند. از بولانی گرفته تا کیچیری قروت، آشک، چلپک، دَلدَه و غذاهایی دیگه ای که برای اولین بار می خوردم. به خاطر بچه ها که اصرار می کردند از غذای هرکدام کمی خوردم که آن روز از بس غذاها و مزه های مختلف و متضاد را خوردم تا عصر حالم ناخوش بود.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط