جشن شکوفه ها

دختران کلاس اولی

 

جشن شکوفه ها
زمستان 1388 – دخترهای کلاس دوم

بچه ها برای عید دانش آموزان نیازمند و مادرسرپرست قلک هایشان را آورده بودند. هر دانش آموز قلک خود را باز کرده و مبلغ آن را شمرده و در برگه ی هدایا یادداشت می کرد.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط