جشنواره لاله ها

ای لاله مگر چون شد
کاین گونه دلت خون شد…
1394-1-26 – جشنواره لاله ها
دیروز پسرها و امروز هم دخترهای مدرسه را برده بودیم جشنواره ی لاله ها. زیبا و دیدنی بود.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students