جشنواره قصه گویی

قصه گویی
1395-11-28- دیروز سه نفر از قصه گویان بین المللی کانون پرورش فکری کودکان آمدند و برای بچه های آموزشگاه قصه گفتند. یکی از این قصه گویان بانو «ناپلوس» از کشور کوبا بود که در پایان قصه گویی اش برای بچه ها گیتار هم نواخت و کلی حال بچه ها را خوش کرد. مادرکلانِ دلشاد و پرانرژی و هنرمند و اهل دلی که بهتر از هر جوانی ورجه وورجه می کرد هنگام قصه گویی و در پایان برنامه هم چنان گیتاری نواخت که وُولِ چَمیدن(رقص) را به جان بچه ها و بزرگترها انداخت و چیزی نمانده بود که اختیار از کف بچه ها برود!
روز خوبی که نخستین تجربه ی قصه گویی برای بچه ها بود و ریحانه بانو هم از افغانستان آمده بود به همراه دوستان ورزشکارش بانو ترابی که قول دادند برای بچه ها کلاسهای ورزشی دو و دوچرخه سواری و کوه نوردی را بگذارند چنانکه در بامیان برای دختران آن دیار گذاشته بودند.
با سپاس از بانو Tahmineh Haddadi ارجمند که همیشه هوای دبستان و بچه های را دارند و کار آوردن این گروه هم نتیجه ی پیگیری و کوشش ایشان بود.
این نگاره ی گروهی را هم در پایان برنامه به همراه دوستان قصه گو و بانو ناپلوس و ریحانه و بچه های کلاس اولی انداختیم.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط