توصیه نامه

راه مدنیت

یک مکتب نادر صابره حق‌شناس نادر موسوی و گروهش در مکتب مهاجران افغان در تهران، برای مهاجران بی‌پناهی که اطفال‌شان...

پروفسور هودفر- استاد مردم شناسی دانشگاه کانکوردیا- کانادا

مجید احمدی نیا

He's one of the most amazing and energetic people I know. He loves children and takes care of them and...

ali madad rezvani

برگرفته از صفحه اینستاگرام علی مدد رضوانی (شاعر افغانستانی): "نادر جان! مانده نباشی. نادر موسوی، مویش را در راه آموزش...

نویسنده، روزنامه نگار، شاعر و پژوهشگر- رییس پیشین اتحادیه ی انجمن نویسندگان افغانستان -مدیر مسئول مجله ی سیمرغ در لندن-...

فیلم

علی دهباشی سردبیر مجله بخارا روزنامه نگار ادب پژوه نویسنده

مهندس رضا ممتاز بنیان گذار شرکت ممتاز آی سی تی در کابل نماینده گوگل در افغانستان همکار پیشین مدرسه فرهنگ...

مهندس مژگان نظری مدیر شیفت دختران مدرسه خودگردان فرهنگ گوینده و خبرنگار برنامه رادیویی پارسی‌گویان در رادیو ایران مسئول بخش...

محمدحسین محمدی نویسنده، ناشر، ویراستار کارشناسی ارشد مدیر تولید تلویزیون نویسنده کتاب های انجیرهای سرخ مزار، از یاد رفتن، داستان...

به آفرین جعفری مدیر مدرسه قرآن و عترت شهریار (از سال 1380 تاکنون)