توصیه نامه

سیدضیا قاسمی

سیدضیا قاسمی شاعر، نویسنده ساکن سوئد- از موسسان خانه ی ادبیات افغانستان در تهران شکفتن بر بال پرستو رسانه‌های ایران...

اسد احتشام کارشناسی ارشد ادبیات کودک، بنیانگذار کتابخانه ای یارمهربان در مزارشریف، نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودکان نادر کبوتر صلح...

از شاگردان قدیم، معلم و معاون اجرایی مدرسه ی فرهنگ- گزارشگر رادیو ایران برای جناب نادر موسوی عزیز؛ ده سال...

اواسط دهه هشتاد وقتی دانش آموز دبیرستانی بودم و تدریسم را در یکی از مدارس(غیر قانونی) هموطنم شروع کردم با...

راه مدنیت

یک مکتب نادر صابره حق‌شناس نادر موسوی و گروهش در مکتب مهاجران افغان در تهران، برای مهاجران بی‌پناهی که اطفال‌شان...

فیلم

علی دهباشی سردبیر مجله بخارا روزنامه نگار ادب پژوه نویسنده

مهندس رضا ممتاز بنیان گذار شرکت ممتاز آی سی تی در کابل نماینده گوگل در افغانستان همکار پیشین مدرسه فرهنگ...

مهندس مژگان نظری مدیر شیفت دختران مدرسه خودگردان فرهنگ گوینده و خبرنگار برنامه رادیویی پارسی‌گویان در رادیو ایران مسئول بخش...

محمدحسین محمدی نویسنده، ناشر، ویراستار کارشناسی ارشد مدیر تولید تلویزیون نویسنده کتاب های انجیرهای سرخ مزار، از یاد رفتن، داستان...

به آفرین جعفری مدیر مدرسه قرآن و عترت شهریار (از سال 1380 تاکنون)