تخم مرغ های رنگی بچه های کلاس اولی

تخم مرغ های رنگی بچه های کلاس اولی- نویسنده نادر موسوی
1400-12-22

 از بامدادان روز شنبه تا شامگاهان روز سه شنبه یکسره جشن نوروز و سفره ی هفت سین بود به همراه بوسراق و پفیلا و یک دانه سیب سرخ خوشمزه و شیرین و سوت و کفش و هورا و ملق های دسته جمعی بچه ها.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students