به یاد جوانی 😀

1397-1-15-طناب بازی
امروز با بچه هایی که آمده بودند، مسابقه طناب زنی با جایزه داشتیم. شیرعلی نفر اول، الناز دوم و منم سوم شدم.
نفر اول 5000 جایزه گرفت.😋
نفر دوم یک دو هزار تومانی کهنه😁
نفر سوم هم جایزه اش هزار تومان بود که من باید می بردم اما سرانجام با رای داورها رسید به نرگس که نفر چهارم شده بود.😭

طناب بازی

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

first Grader students
shahram eghbalzade
farhang school