بسته بهداشتی

1398-28،29- با یاری دوستان خوب بچه ها و مدرسه، هشتاد و دوبسته بسته بهداشتی فراهم شده و دیروز پس از بسته بندی تحویل دانش آموزان شد. دیشب هم چهل لیتر ژل تمیز کننده دست خریدیم که امروز در بطری های کوچک تقسیم ‌شده و با ماسکهایی قابل شستشویی که دیشب یکی از دوستان فرستاد، پس از خرید مایع دستشویی و تکمیل بسته ها، هفته ی پیش روی پخش خواهد شد.
سپاسگزارم از دوستان ارجمندی که در فراهم شدن این بسته ها کمک کردند. ریز گزارش را امروز در برگه ی مدرسه می توانید ببینید.
پ. ن:
پوپو (یاکریم) های مدرسه هم در لانه ی قشنگ شان و در بر هم نشسته بودند و داشتند آواز «وا وا لیلی» می خواندند برایمان.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط