برگه آرزوی «سهیلا نوروزی»

برگه آرزو

برگه آرزوی «سهیلا نوروزی» پایه دهم

1399.07.12

«انسان در هر زمان خواسته ها و آرزوهای خودش را دارد. اگر بخواهم آرزوهای کلی را در نظر بگیرم بزرگترین هایش صلح و امنیت و آرامش برای کل جهان است، به درجه ای رسیدیم که احساس میکنم آرزوی صلح و امنیت فقط برای کشورم کافی نیست. امیدوارم دیگر هیچ تبعیضی بین انسان ها قائل نشوند و همه ی انسان ها با تفاوت هایی که دارند زیبا دیده شوند و قبولشان کنند.

آرزو میکنم موفق شوم که بتوانم به راحتی به یکی از دانشگاه های مورد علاقه ام بروم و در آن تحصیل کنم. بتوانم با انسان های زیادی آشنا شوم و انسانی مفید باشم. در این بین امیدوارم هیچگاه هنر را فراموش نکنم و آنقدر توانایی داشته باشم که خود نیز هنرمند شوم و هنر را پاس بدارم.

بیشتر دوستانم در سنین نوجوانی و رشد قرار دارند، امیدوارم در این دوره اتفاق های بسیار قشنگی برای دوستان و دیگر نوجوانان پیش بیاید و آرزو می کنم قدرت های بزرگ و اشتباه دنیا از بین برود و در آینده انتخاب های بهتری برای دنیا گرفته شود و هیچ نقطه ای از زمین بدون اهمیت قرار نگیرد».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

letter
Wishing Peace