برنامه ی بامدادی دبستان

مدرسه فرهنگ

1396-8-1 -دستهای ما یک پل زيباست
شادي و لبخند چون گل زیباست
معصومه دانش آموز درسخوان و پرتلاش و با شخصیت دبستان است، با چهره ای خندان و همیشه آماده برای خواندن یک شعر و یا شرکت در برنامه های گروهی و مسابقه. معصومه و معصومه های دبستان آینده ی درخشانی دارند اگر قوانین و دشواری های زندگی در مهاجرت راه آنان را نبندد.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students