برنامه تلویزیونی شما که غریبه نیستید

ما که غریبه نیستیم!
گزارش کوتاهی از کارکرد هفده ساله ی اینجانب در مدارس خودگردان و ماهنامه ی کودکان آفتاب.
با یاد و سپاس فراوان از آموزگاران و مدیران زحمت کش و بزرگوار مدارس خودگردان که در این سالیان دراز بارِ آموزش کودکان بازمانده از درسِ هم میهن را با بردباری و رنج بسیار اما با عشق و مهر به دوش کشیدند و هیچ کس صدایشان را هم نشنید، بویژه مدیران پیشرو و دلسوزی چون جناب محمدعارف فطری(حسنی) و مهندس محمدکریم مرادی و بانو دکتر مرضیه شریفی که بهترین دوران زندگی شان را برای آموزش بچه های این سرزمین گذاردند.
این برنامه در تاریخ دهم شهریور ۱۳۹۵ از شبکه خبر در ساعت ۱۸:۱۵ و ۲۳:۱۵۵ پخش شد.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

nader musavi
نادر موسوی
alma