با جناب غفران بدخشانی

غفران بدخشانیدر بنیاد موقوفات ایرج افشار همراه با جناب غفران بدخشانی و جناب حسن نوروزی.
جناب بدخشانی از انسانهای ناب و ویژه روزگار است که لنگه اش در میان مردم این خراب آباد بسیار کم یافت می شود.
به امید پیشرفت و سربلندی برای جناب دکتر بدخشانی که در دیار غربت هم دغدغه ی زبان پارسی دارند و به همگرایی پارسی زبانان می اندیشند.
شعر بلند و بسیار زیبای ایشان با نام ” من ایرانم” گویای دل نگرانی ها و دغدغه های ایشان است.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students