باغ کاغذی

آمو

باغ کاغذی سروده ی حسن نوروزی کتاب کودک سال انتشار 1401

📚
چند شعر تازه گفته‌ام
از پرنده
از درخت
از نگاه مهربان آفتاب

واژه‌ها کنار هم
کم‌کمک ردیف می‌شوند
رود می‌شوند و آب
روی دشت کاغذی
صاف و ساده و زلال و ناب

بخشی از کتاب «باغ کاغذی» سروده‌ی حسن نوروزی

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

Amu
Amu
Amu