باغ دانش و خرد

1397-9-5-
امروز برای کارگاه آموزشی که از سوی فیپا برای ناشرین گذاشته بودند رفتم کتابخانه ملی، جایی که هر بخش آن، نظم و انضباط اش، دقت و بردباری شان در نگهداری کتابهای کهن و تلاششان برای گردآوری به روز ترین کتابهای چاپ شده در جهان ستودنی است و هوش از کله ی آدم می رباید و شوق و وول خواندن سرتاپای آدم را فرا می گیرد. پس از کارگاه رفتم به باغ کتاب که کتابها در سالن های بسیار بزرگ با چشم انداز زیبا چیده شده و آخرین کتابهای چاپ شده را آنجا می توان یافت. کتاب های کودکان هم بخش بسیار بزرگی از این باغ را در گرفته است با سرگرمی های بسیار و تندیس های قهرمانان دوران کودکی مان مانند چوپان دروغگو و گوسپندانش، زورو و گروهبان گارسیای بیچاره، بزبزقندی با رخت های رنگارنگ اش، علی بابا و سندباد و آن پرنده ی همیشه نگران روی شانه اش و بسیار تندیس ها و نمادهای دیگر که گمان کنم بیشتر برای کودکان دیروز دیدنی و گیرا باشد تا کودکان امروزی که چندان آشنایی با آنها ندارند و قهرمانان شان موجودات و جک و جانورهای فضایی و زیر زمینی و زیر دریایی و مانند آنهاست. بخش بسیار خوب دیگر باغ کتاب جایگاهی برای آسودن و ارامش است که نام خوش‌آیندی هم بر آن نهاده اند: لَمکَده! که با خواندن نامش دل آدم غش می رود و می خواهد خود را روی مبلهایش پرتاب کند.😀
بیرون از ساختمان هم موزه ی دفاع مقدس است که گونه های فراوان از هواپیماهای سوراخ سوراخ شده عراقی و تانک و موشک و تندیس های قهرمانان جنگ را می توان از نزدیک دید.
خوشبختانه بخش‌های گوناگون کتابهای کودکان و بزرگسالان شلوغ بود و دیدن اینهمه کتاب خوان و کتاب دوست آن هم در یک روز غیر تعطیل بسیار خوش آیند.
از باغ که بیرون آمدم آفرین گفتم به همت انسانهای دور اندیش و خردمندی که با بلند نگری و سخت کوشی چنین جاهایی را بنیان نهاده اند برای گسترش دانش و آگاهی که زیرساخت و بنیان پیشرفت و سازندگی هر کشور و جامعه ای است.
روانتان شاد، یادتان گرامی و راهتان پر رهرو باد نیک زنان و نیک مردان روزگار. 😍🌻🍀

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students