باز مدرسه ام دیر شد!

کلاس اولی

باز مدرسه ام دیر شد!- نویسنده نادر موسوی
1393-2-24 – دخترهای کلاس اولی

یادش بخیر وقتی بچه بودیم یک برنامه ی طنزی را نشان می داد به نام «بازهم مدرسه ام دیر شد»که اکبر عبدی نقش پسری بازی گوش و تنبل و شکمو و البته کمی خنگ به نام محسن را بازی می کرد که هر روز به یک دلیلی مدرسه اش دیر می شد. وقتی این عکس را نگاه می کردم و مانده بودم که چی تیتری برایش انتخاب کنم یاد آن سریال دوران کودکی ام افتادم که البته «آقا محسن» مدرسه ی ما صفاتش برعکس صفات آن محسن است!

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط