باز آمد

1398-10-7- بازگشایی مدرسه پس از نزدیک سه هفته.
دلتنگی را در گفتار و رفتار و چشمان یکایک بچه ها می توان دید. مدرسه اگر جای مهر و دوست داشتنی برای بچه ها باشد با یک روز نیامدن هم دلتنگ می شوند.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط