بازدید اعضای محترم شورای شهر

 

22 مهر 1398
بازدید اعضای محترم شورای شهر بانو دکتر فخاری، جناب دکتر فراهانی و جناب دکتر نظری، مدیرعامل سازمان خدمات و رفاه اجتماعی شهرداری تهران جناب دکتر حسینی، شهردار منطقه جناب مهندس کلهر و رئیس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت‌های سازمان های مردم نهاد از مدرسه

مدرسه فرهنگ

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students