باران در مدرسه

باران در مدرسه- 22 مهر 1397

صبح چه بارونی اومد،کلی صفا کردیم،فقط کافی بود برای چندثانیه میرفتی زیر بارون تا کاملا خیس خیس بشی.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
نادر موسوی