باباتاریکی

 

باباتاریکی (نویسنده محمد حسین محمدی، تصویرگر منا علایی- چاپ اول 1398)

بچه ها گفتند: «ما بازی کردن را بسیار خوش داریم.

دل ما می شود همیشه بازی کنیم. بازی کنیم و بازی کنیم؛ اما نمی توانیم»

شمالک گفت: «چرا نمی توانید؟ چرا نمی توانید همیشه بازی کنید؟»

نشر آمو

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

Afghanistan literature day