آفریدگاران شادی و لبخند ♥️

1397-12-23- بخش زیادی از خریدها انجام شد و از دیروز میان بچه هایی که اندازه هایشان گرفته شده بود دارد پخش می شود. امروز در کتابخانه بودم و بیننده ی چهره های شاد و لبخندهای زیبای بچه هایی که کفش و شلوار و پیراهن شان را شوقمندانه پوشیده و هنگامی که از اندازه ی شان مطمئن می شدند آنها را سفت در بغل گرفته و دوان دوان و خندان از در کتابخانه بیرون شده و راهی خانه های شان می شدند. دلنشین تر از همه سخن آن دخترک ناز و چهارساله ای بود که پس از پوشیدن کفش و پیراهن اش با زبان کودکانه به همکارم گفت ببین چه خوشگل شدم و ما همه از این سخن و ذوق اش بلند خندیدیم و دلشاد شدیم.
امسال خوشبختانه به کمک و یاری شما دوستان خوب و همراهان هميشگي مدرسه، خریدهای بچه ها از جنس خوب تر و به هنگام انجام شد. امیدوارم تا دو، سه روز دیگر، کفش و رخت همه ی بچه ها به دستشان برسد و تا رسیدن نوروز، روزی چند بار کفش ها و رخت هایشان را شادمانه نگاه کنند و دلشاد شوند. شبها خوابهای رنگی ببینند و بامدادان به شوق دوباره دیدنشان از خواب برخيزند که نوروز را همین خنده ها و شادی های کودکانه زیبا و خاطره انگیز می کند.
سپاسگزارم از همه ی دوستان بخشنده و نیک اندیشی که با مهربانی در کنار بچه ها بودند و در خرید سال نو کمک کردند.
دوستان جان و یاران همراه؛ آواز خنده ها و شادمانی بچه ها پیشکش تان باد که آفریدگار این خنده ها و شادی ها بر لب ها و دل های آنان شمایید. ♥️🌻🌷
پ.ن:
بخشی از کفشها و پیراهن و شلوارها دیروز به بچه ها داده شده بود و چند نفری هنوز مانده است که هفته دیگر خریده می شود.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط