آزیتای دردانه

نمایشگاه نقاشی

 

آزیتای دردانه❤️- نویسنده نادر موسوی- 3 خرداد ماه 1400

این دختر هنرمند آزیتا است. دختری کم سخن، درسخوان، آرام با لبخندی همیشه بر لب.
هر سه بار نقاشی هایی که کشیده زیبا و متفاوت با دیگر بچه هاست.
کلی هم درباره ی نقاشی اش گپ زد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students