آتش پاره ها

آتش پاره ها- مجموعه شعر، جمشید حیدری (چاپ اول 1397)

 

بخشی از کتاب را می خوانید:

 

یک روز باز یاد تو پررنگ می شود
بر شیشه ی سکوت جهان سنگ می شود
خون می دمد به رگ ِ رگ این باغ بی ثمر
وقتی بهار پشت تو دلتنگ می شود
تو آن چنان مقدسی ای روح پاک که
دانوب و نیل با نفست گنگ می شود

*****

شعر افغانستان

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

Amu
Amu
Amu