کارگاه ها

کارگاه روش های تدریس دوره ابتدایی

کارگاه روش های تدریس دوره ابتدایی مهر تا آذر ماه...

More
کارگاه آموزشی خیاطی مقدماتی – پیشرفته

کارگاه آموزشی خیاطی مقدماتی - پیشرفته در مدرسه فرهنگ آذر...

More
elmer
کارگاه کتابخوانی مدرسه فرهنگ

کارگاه کتابخوانی مدرسه فرهنگ خوانش کتاب المر اردیبهشت ماه 1401

More
photography class
کارگاه آموزشی عکاسی با موبایل

کارگاه آموزشی عکاسی با موبایل مدرسه فرهنگ 8 فروردین ماه...

More
teacher workshop
پنجشنبه های فرهنگ

+ پنجشنبه های فرهنگ- نویسنده نادر موسوی- 12 اسفند ماه...

More
student workshop
کلاس آموزشی عکاسی

کلاس آموزشی عکاسی مدرسه فرهنگ 16 آذر 1400

More
کارگاه دانش آموزی
کارگاه جعبه سازی در مدرسه فرهنگ

کارگاه جعبه سازی در مدرسه فرهنگ 😊 آبان ماه 1400...

More
کارگاه کتابخوانی همکاران مدرسه فرهنگ

کارگاه کتابخوانی همکاران مدرسه فرهنگ فلسفه ای برای زندگی رواقی...

More
فلسلفه برای بچه ها

1399-6-27 هرچند کارشناسی ارشد زبان انگلیسی دارد اما امروز دانستم...

More
teacher workshop
کارگاه پیشگیری و شناخت آسیب های اسکلتی کودکان

کارگاه پیشگیری و شناخت آسیب های اسکلتی کودکان- نویسنده نادر...

More
Ms. Lotfi
کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی- نویسنده نادر موسوی- 24-06-1399 ششمین جلسه کارگاه آموزش...

More
student workshop story
گلوله و چاکلت

گلوله و چاکلت- نویسنده نادر موسوی- 03-04-1399 امروز پس از...

More
student workshop
کارگاه ویراستاری

کارگاه ویراستاری (کارگاه دانش آموزی) 10 دی ماه 1398

More
جشن یلدای بچه های داستان نویسی

جشن یلدای بچه های داستان نویسی 1397-10-6- جشن یلدای بچه...

More
Mr. Mansouri
تئاتر درمانی

ِ تئاتر درمانی- نویسنده نادر موسوی- 16 آذر 1398 دیروز...

More
student workshop
کلاس تئاتر

کلاس تئاتر (آقای علی منصوری) 10 آذر ماه 1398

More
نشست آموزگاران

1398-8-9- نشست امروز با موضوع روابط دانش آموز و آموزگار،...

More
teacher workshop
نشست کارورزی

نشست کارورزی 1398-6-7  نشست کارورزی امروز با تدریس بانو کشاورز،...

More
teacher workshop
 نشست کارورزی با جناب «جانب الهی»

 نشست کارورزی با جناب «جانب الهی» 31 مرداد ماه 1398...

More
farhang school
کارگاه بلندخوانی درکتابخانه ی دبستان

کارگاه بلندخوانی درکتابخانه ی دبستان- نوشته بانو یعقوبی- 28  مرداد...

More