تربیت معلم

کارگاه کتابخوانی همکاران مدرسه فرهنگ

کارگاه کتابخوانی همکاران مدرسه فرهنگ فلسفه ای برای زندگی رواقی...

More
فلسلفه برای بچه ها

1399-6-27 هرچند کارشناسی ارشد زبان انگلیسی دارد اما امروز دانستم...

More
teacher workshop
کارگاه پیشگیری و شناخت آسیب های اسکلتی کودکان

کارگاه پیشگیری و شناخت آسیب های اسکلتی کودکان- نویسنده نادر...

More
Ms. Lotfi
کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی- نویسنده نادر موسوی- 24-06-1399 ششمین جلسه کارگاه آموزش...

More
نشست آموزگاران

1398-8-9- نشست امروز با موضوع روابط دانش آموز و آموزگار،...

More
برابری آموزشی

1398-5-17- برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «برابری آموزشی با تاکید...

More
به پیش!

امروز جلسه ی سوم کلاس تربیت معلم آقای دکتر یعقوبی...

More
قندپارسی!

واحد یک مدرسه -22-5-1392- دوره ی تربیت معلم امروز کلاس...

More