کتابخانه

نمایش انیمیشن مهارت های زندگی

نمایش انیمیشن مهارت های زندگی در کتابخانه مدرسه فرهنگ بهمن...

More
nader musavi
کتابخانه مدرسه

کتابخانه مدرسه- نویسنده نادر موسوی- 9 فروردین ماه 1401 یلدا...

More
زنگ کتابخوانی

زنگ کتابخوانی در کتابخانه مدرسه فرهنگ بهمن ۱۴۰۱

More
the Kisses for papa
بوسه هایی برای بابا

1399-11-2-فرشاد روز چهارشنبه فرشاد همراه دوستش امیرمحمد آمده بود دنبال...

More
مژگان مشتاق

مژگان مشتاق نویسنده کودکان استاد کلاس های داستان نویسی مدرسه...

More
فلسلفه برای بچه ها

1399-6-27 هرچند کارشناسی ارشد زبان انگلیسی دارد اما امروز دانستم...

More
این روزها

1399-6-18- از شنبه نام نویسی سال نو را آغاز کرده...

More
registration
صدای پای مهر❤️

1399-6-10-ساعت هفت صبح دیدم با یک شماره ناشناس چندتا زنگ...

More
کلاس پنجمی ها

کلاس پنجمی ها مدرسه فرهنگ تابستان 1399

More
الهام همیشه خندون

1399-4-31-دیروز الهام همیشه خندون و الهه خواهرش و امیرمحمد پسر...

More
farhang school
واپسین روز بهار، روز بی پناهان

واپسین روز بهار، روز بی پناهان 1399-3-31- آمدم کتابخانه برای...

More
library
کتابخانه

کتابخانه- نویسنده نادر موسوی- 19-11-1398 آدم را شوق کتابخواندن می...

More
story writing class
پنجشنبه نارنجی

پنجشنبه 98/11/17 از برگه ی بانو مشتاق یک پنج شنبه...

More
 کتابخانه ♥️

 کتابخانه ♥️- نویسنده نادر موسوی 1398-11-19 آدم را شوق کتاب...

More
قسیم

1398-10-8- یادم هست سال نخست که به مدرسه آمده بود...

More
جشن یلدای بچه های داستان نویسی

جشن یلدای بچه های داستان نویسی 1397-10-6- جشن یلدای بچه...

More
یار مهربان

یارمهربان- نویسنده نادر موسوی- 05-09-1398 کتابدار تنها نام کتابها و...

More
نشست آموزگاران

1398-8-9- نشست امروز با موضوع روابط دانش آموز و آموزگار،...

More
farhang school
رزما

1398-6-6 امروز رزما با مادرش آمده بود برای گرفتن پرونده...

More
 شاهنامه خوانی

                   ...

More