روزنوشت ها

پیچَلَک در پیچَلَک

پیچَلَک در پیچَلَک- نویسنده نادر موسوی 1399-5-12 برادر دوستی قرار...

More
farhang school
واپسین روز بهار، روز بی پناهان

واپسین روز بهار، روز بی پناهان 1399-3-31- آمدم کتابخانه برای...

More
diary notes
دانایی

دانایی😊- نویسنده نادر موسوی 1399-3-11 امروز در میان فیلم های...

More
دوباره مهر😍

1398-2-27- دیروز پس از نزدیک سه ماه شماری از بچه...

More
روزنوشت♥️

1399-2-11- قرار شد به همه ی بچه ها بسته های...

More
وطن دوم من اینجاست

از برگه ی بانو کرماجانی آموزگار مهربانمان من از بچه...

More
diary notes

سقف تالار وحدت   از برگه ی روزنوشت بانو واضحی،...

More
farhang school
و پایان یک دوره ی رنگین کمانی از زندگی ام

و پایان یک دوره ی رنگین کمانی از زندگی ام-...

More
خانه ی دوست

نرگس در مدرسه ی دولتی درس می خواند و امسال...

More
farhang school
کاغذ جادویی کوچک سودمند

کاغذ جادویی کوچک سودمند- نویسنده نجممه یعقوبی (ناظم پیشین مدرسه)-...

More
نامه
نامه😍

1397-7-23- زنگ تفریح و شادی بچه ها با دوستی ارجمند...

More
نوشته ی یادگاری شهربانو

نوشته ی یادگاری شهربانو- نویسنده نادر موسوی- 15 مهر ماه...

More
ابرهای رنگی

1397-6-11- مهدیه و محدثه امروز آمده بودند نام نویسی. محدثه...

More
نقاشی زهرا

1397-3-23-رفتم دبستان، بچه ها می آمدند برای گرفتن کارنامه. زهرا...

More
جانکان و ماهکان😍

1396-12-8-دست نوشته های دختران کلاس یکمی. پرسیدم کی بلد است...

More
میلاد و برگه ی یادگاری اش

1396-9-13- بی هدف، بی تفاوت، بی آرزو می روم در...

More
یاد نوشته ای از تابستان 23 مرداد 1396

دلم رفتن می خواهد، نمی دانم کجا اما می خواهم...

More
غرفه ماهنامه کودکان آفتاب

"از طرف تمامی یزدی ها به کودکان افغانستان درود می...

More
دوستی زیباست

1396-8-11- نوشته شیما مشتاق، کودک ایرانی برای کودکان افغانستان.😍

More
نمایشگاه مطبوعات، غرفه ماهنامه کودکان آفتاب

سلام، من ایرانی هستم و خوشحالم که کشور ما رو...

More