مصاحبه مدیران مدارس

به آفرین جعفری

به آفرین جعفری مدیر مدرسه قرآن و عترت شهریار (از...

More
المیرا صادقی

المیرا صادقی موسس مدرسه خودگردان فانوس دانش در تهران ساکن...

More
صبرا قاسمی

صبرا قاسمی مدیر و بنیانگذار مدرسه خودگردان معرفت در شهرستان...

More
سکینه خاوری

سکینه خاوری مدیر مدرسه خودگردان استقلال از سال 1388 تاکنون...

More
حلیمه هزاره‌دیبا

حلیمه هزاره‌دیبا مدیر پیشین مدرسه خودگردان صاحب الزمان در پاکدشت...

More
زهرا احمدی

زهرا احمدی مدیر و آموزگار مدرسه خودگردان المهدی (عج) سال...

More
داوود حیدری

داوود حیدری مدیر مدرسه خودگردان ابن سینا قرچک ورامین- تهران...

More
انسیه بخشی

انسیه بخشی مدیر مدرسه خودگردان سید جلال الدین در حسن...

More
دکتر مرضیه شریفی

دکتر مرضیه شریفی سردبیر ماهنامه منظر مجله ی ویژه زنان...

More
رضا بلخی

رضا بلخی مدیر مدرسه خودگردان شهید اسماعیل بلخی در ورامین...

More
نبی خلیلی

نبی خلیلی فوق لیسانس علوم ارتباطات و ژورنالیسم موسس مدرسه...

More
محمد امینی مهرجو

محمد امینی مهرجو مدیر مدرسه خودگردان راه دانش در اصفهان...

More
اسماعیل ملک زمانی

اسماعیل ملک زمانی مدیر مدرسه خودگردان رسول اکرم (از سال...

More
عبدالحمد نادری

عبدالحمد نادری مدیر مدرسه خودگردان آل احمد (سال تاسیس 1377...

More