20221017_151332
IMG_20221231_142238_570
20221112_120151-min
20221228_114000 (2)
20230212_112354
20230212_165902
20221203_150915
previous arrow
next arrow
کلیک کنید

پشتیبانی از دبستان

می‌توانید با درگاه پرداخت از مدرسه پشتیبانی کنید.

زنگ

 

داستان نادر موسوی

کاری از مهدی کاوندی

(Matekava production) 1398

قصه های ما

در این بخش قصه ها و اتفاقات روزانه ی مدرسه را می خوانید. قصه هایی که هر روز و هر لحظه زیر پوست مدرسه اتفاق می افتد. شاید در نگاه اول و در چشم بسیاری از آدم ها کارها و برنامه های یک مدرسه تکراری و کسل کننده باشد اما اگر به مدرسه و یک یک بچه ها نزدیک تر شوید خواهید دید که هر روز ده ها قصه و اتفاق دلنشین و هیجان انگیز رخ می دهد. قصه ها و اتفاقاتی که سالهای سال در یاد دانش آموزان و آموزگاران باقی می ماند و بخشی از زندگی ما می شود، قصه هایی که پایه ی بسیاری از دوستی های عمیق و ماندگار را می سازد. در این بخش این قصه ها را برایتان خواهیم گفت.

روز جهانی زبان مادری مبارک اسفند ۱۴۰۱

برف بازی دانش آموزان در مدرسه فرهنگ بهمن ۱۴۰۱

جشن آغاز سال تحصیلی کلاس اولی های جدید بهمن ۱۴۰۱

خاله بازی در پارک بهمن ۱۴۰۱

قصه کفش ها بهمن ماه 1401

دیدن همه
The little praying hands competition
book fair
first grade and preschool girls
The Popo
Bird Garden
New Number of the magazine
first grade and preschool girls
farhang school
Teachers2003
magazine
celebration
teachersmeeting
Mr.Musavi
Teachersoffice
student
farhangschoolo2001
farhang-schoolclass
farhang-school
farhangschool
meeting
workshop
Nader Musavi
milk
Library
farhang-schoolclass
meeting
farhangschoolo2001
farhang-school
farhang-school
self governing school
Nader Musavi
egg
farhang school
nader musavi
jamshidie park
theatre
theatre
celebration- Iran- Afghanistan
painting
world play day
world play day
world play day
world play day
world play day
world play day
our student
our students
painting
writing
book fair
bookfair2019
classroom
letter competition
letter writing
photo_2019-02-19_12-03-13-1024x768
mousavi_nader_20200518_23
IMG_9699
MADRESE
photo_2021-01-17_20-09-48
photo_2021-01-17_20-10-02
photo_2021-01-17_20-10-50
photo_2021-01-17_19-41-07
The judgement day bridge of a refugee!
Reading Fanatic
Panadigh(The flower buds)
The Popo (pigeon)_s grandchildren-2
After_the_Museum_of_Ancient_Iran,_we_went_to_the_Bird_Garden_8
There is a lot of hope after despair
Panadigh(The flower buds)
International peace and friendship day
Teachers2003
mag
painting exhibition3
Yalda night celebration (1)
teachersmeeting
Mr.Musavi
Teachersoffice
students
students
student
farhangschoolo2001
farhang-schoolclass
farhang-school
farhangschool
meeting
Dramatic-Arts-workshop-Read-with-Me-in-Tehran-Winter-2019-495x394
Shawls and hats-2
Infancy!
Farhang-Library-Read-with-Me-in-Tehran-Winter-2019-495x400
Read-with-Me-workshops-Read-with-Me-in-Tehran-Winter-2019-495x400
d-6
c-11
farhang-schoolclass
meeting
farhangschoolo2001
farhang-school
farhangschool
farhangschool
self governing school
self governing school
nader-kodaki2
egg
pigeons
nader childhood
bell1
The school wall and International Women's Day sign
Doll making and Directing
بوستان سنگی جمشیدیه
The New Juliet play-1
The New Juliet play-2
photo_2021-01-17_08-07-53
photo_2020-07-30_11-07-24
Celebrating communion and empathy
photo_2021-01-17_20-10-50
IMG_4204
paint
world play day
world play day
world play day
world play day
Nader Musavi
world play day
13691151_10210134323144570_6145047345581672039_o
An-Old-Friend6
IMG_-2
Girls of the Sun (3)
Plant-the-tree-of-friendship-that-gives-fruit-to-the-heart’s-desire
Rainbow-of-Friendship-1
painting
Shoes, Sprouts, Collared Doves, and Life
hands life
hands life
sisterly
The heart of Iran is the heart of Afghanistan-1
writings
international book fair
bookfair19
bookfair2019
classroom
little-hands
The little praying hands
previous arrow
next arrow
photo_2019-02-19_12-03-13-1024x768
mousavi_nader_20200518_23
IMG_9699
MADRESE
photo_2021-01-17_20-09-48
photo_2021-01-17_20-10-02
photo_2021-01-17_20-10-50
photo_2021-01-17_19-41-07
The judgement day bridge of a refugee!
Reading Fanatic
Panadigh(The flower buds)
The Popo (pigeon)_s grandchildren-2
After_the_Museum_of_Ancient_Iran,_we_went_to_the_Bird_Garden_8
There is a lot of hope after despair
Panadigh(The flower buds)
International peace and friendship day
Teachers2003
mag
painting exhibition3
Yalda night celebration (1)
teachersmeeting
Mr.Musavi
Teachersoffice
students
students
student
farhangschoolo2001
farhang-schoolclass
farhang-school
farhangschool
meeting
Dramatic-Arts-workshop-Read-with-Me-in-Tehran-Winter-2019-495x394
Shawls and hats-2
Infancy!
Farhang-Library-Read-with-Me-in-Tehran-Winter-2019-495x400
Read-with-Me-workshops-Read-with-Me-in-Tehran-Winter-2019-495x400
d-6
c-11
farhang-schoolclass
meeting
farhangschoolo2001
farhang-school
farhangschool
farhangschool
self governing school
self governing school
nader-kodaki2
egg
pigeons
nader childhood
bell1
The school wall and International Women's Day sign
Doll making and Directing
بوستان سنگی جمشیدیه
The New Juliet play-1
The New Juliet play-2
photo_2021-01-17_08-07-53
photo_2020-07-30_11-07-24
Celebrating communion and empathy
photo_2021-01-17_20-10-50
IMG_4204
paint
world play day
world play day
world play day
world play day
Nader Musavi
world play day
13691151_10210134323144570_6145047345581672039_o
An-Old-Friend6
IMG_-2
Girls of the Sun (3)
Plant-the-tree-of-friendship-that-gives-fruit-to-the-heart’s-desire
Rainbow-of-Friendship-1
painting
Shoes, Sprouts, Collared Doves, and Life
hands life
hands life
sisterly
The heart of Iran is the heart of Afghanistan-1
writings
international book fair
bookfair19
bookfair2019
classroom
little-hands
The little praying hands
previous arrow
next arrow

توصیه نامه ها

رضا ادیب
رضا ادیبفعال حقوق مهاجرین و گزارشگر در یونان مدیر سابق مدرسه خودگردان در مشهد

اما در میان رفقا هستند کسانی که نه فقط برای تو عزیز هستند بلکه انبوهی افتخار دوستی شان را یدک میکشند

AYDM
انجمن یاران مهر و دانش

Mr. Musavi has been an advocate for
students and a pioneer in the field in education, speaking up for students whose
voices were not being heard

پروفسور هودفر
پروفسور هما هودفراستاد مردم شناسی، گروه جامعه شناسی و مردم شناسی دانشگاه کنکوردیا ، مونترال کانادا

Mr. Musavi’s many decades of remarkable and dedicated service to the education of Afghani refugees in Iran deserve this recognition.

سیدرضا محمدی
سید رضا محمدینویسنده، روزنامه نگار، شاعر و پژوهشگر رییس پیشین اتحادیه ی انجمن نویسندگان افغانستان -مدیر مسئول مجله ی سیمرغ در لندن- داور شعر دانشگاه کمبریج

آقای موسوی و گروه شان در مدرسه مهاجرین افغان در تهران، کاری کرده اند کارستان. برای مهاجران بی پناهی که اطفالشان، حتی از داشتن هویت محروم اند و راه های پیش رویشان برای هر آینده یی تاریک و تیره است، مسیری از روشنی باز کرده اند.

مژگان نظری
مژگان نظریمعاون اجرایی مدرسه ی فرهنگ- گزارشگر رادیو ایران

من در مدرسه از جناب موسوی خواندن و نوشتن دوباره ای را فرا گرفتم، آموختن را به گونه ی دیگری تجربه کردم، خواندن را در خواندن روح آدمی و نوشتن را در قالب درون آدمی پیدا کردم

مجید احمدی نیا
مجید احمدی‌نیامترجم - روزنامه نگار - معلم

It’s been almost twenty years that he devoted himself to Afghan kids, those refugees who couldn’t enroll in Iranian schools

سیدضیا قاسمی
سیدضیا قاسمیسیدضیا قاسمی شاعر، نویسنده ساکن سوئد- از موسسان خانه ی ادبیات افغانستان در تهران

مهندس سیدنادر موسوی مدیر مجتمع آموزشی فرهنگ که در کنار مجتمعش، «خانه‌ی کودکان افغانستان» را نیز تأسیس کرده، از آنانی است که دلی شیدا و سری پر از ایده‌های نو دارند.

اسد احتشام
اسد احتشامکارشناسی ارشد ادبیات کودک بنیانگذار کتابخانه ای یارمهربان در مزارشریف نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودکان

نادرموسوی یک‌باردیگر قصه‌های مادربزرگم را در ذهنم زنده کرد او از همان قهرمان‌های است که برای آینده‌بهتر کودکان‌کشورش از هیچ‌کاری دریغ نمی‌کند.

راه مدنیت
صابره حق شناسروزنامه نگار روزنامه راه مدنیت

نادر موسوی و گروهش در مکتب مهاجران افغان در تهران، برای مهاجران بی‌پناهی که اطفال‌شان حتا از داشتن هویت محروم‌اند و راه‌های پیش روی‌شان برای هر آینده‌یی تاریک و تیره، مسیری از روشنی باز کرده‌اند.

دکتر سوختانلو
دکتر حسین سوختانلوکارشناس آموزش یونیسف

نادر گول نمیخورد! در حالی که انسانهای معمولی از کنار کودکان به شکل درنیامده عبور میکنند، نادر سالکی بوده که این نیرو ها را باز شناخته و دست در کار ساخت و شکل دادن به آنها بوده
نادر سزاوارترین بیننده ای است که من دیدم

کلیپ ها

روز جهانی زبان مادری

روز جهانی زبان مادری مبارک اسفند ۱۴۰۱

برف بازی

برف بازی دانش آموزان در مدرسه فرهنگ بهمن ۱۴۰۱

جشن آغاز سال تحصیلی کلاس اولی ها

جشن آغاز سال تحصیلی کلاس اولی های جدید بهمن ۱۴۰۱

زنگ شادی

خاله بازی در پارک بهمن ۱۴۰۱

قصه کفش ها

قصه کفش ها بهمن ماه 1401

دیدن همه

در انجام این پروژه ها می توانید به مدرسه کمک کنید

10032010
جشن شکوفه ها

  جشن شکوفه ها زمستان 1388 - دخترهای کلاس دوم بچه ها برای عید دانش...

03112015
ز «زمزم» تا به «پاریس» خیلی راهه!

ز «زمزم» تا به «پاریس» خیلی راهه!- نویسنده نادر موسوی 1394-8-12 عروسکهای ناز دوستی ارجمند...

12032016
بسته های مهربانی (بسته های نوشت افزار)

بسته های مهربانی (بسته های نوشت افزار)- نویسنده نادر موسوی 1394-12-22 دیروز دوستی ارجمند و...

17032016
شادی و لبخند چون گلِ زیباست…

شادی و لبخند چون گلِ زیباست... 1394-12-27 مهربانی دوستان در دستان و چهره ی بچه...

31122016
شال و کلاه

یک دوست کلی شال و کلاه برای همه ی بچه ها آورده بود، گفت برای...